logo

Reflekser

INPP (The Institue for Neuro-Physiological Psychology) har utviklet metoder for å identifisere tegn på nevromotorisk umodenhet hos barn og voksne, samt utviklet en ikke-medikamentell intervensjonsmetode. Refleksstatusen til barna er utgangspunktet for å bestemme type og nivå på intervensjon som er riktig for den enkelte.

Standardiserte tester blir benyttet for å vurdere om primitive og posturale reflekser er aktive i barnets kropp.

Ut fra testresultatene utformes det et individuelt treningsprogram som utføres hjemme,ca 5-10 minutter hver dag. Hver åttende uke blir det foretatt en evaluering, hvor nye øvelser blir gitt dersom det er behov for det. Programmet kan vare fra ca. ni måneder til ett år.

Treningen har som mål å stimulere det vestibulære systemet (balansen), samt trene bort (inhibere) uønskede primitive reflekser og stimulere utviklingen av posturale reflekser. Dette kan forbedre balanse, holdning, koordinasjon og kontroll av øyebevegelser.

Vil du vite mer om koblingen mellom reflekser og innlæringsvansker, anbefaler vi denne hjemmesiden: http://www.inpp.org.uk

Relaterte linker:
Egen forskning
Publikasjoner
Andre Lenker

INPP