logo

Motorikksenteret i Trondheim

Opplever du at barnet ditt har problemer med balansen, hørselen, koordinasjonen, motorikken, språket, selvbildet, synet, å sitte stille og/eller å konsentrere seg?

Da kan Motorikksenteret være noe for barnet ditt. Motorikksenteret tar i mot barn og ungdom fra hele landet i alderen 4 - 16 år for utredning. Ett av våre viktigste satsningsområder er barn med lese- og skrivevansker!

Senteret er en del av JIAS`nettverk.

Balanse  

Mål for barnet:

-Få et bedre språk
-Øke konsentrasjonsevnen
-Bedre motorikken
-Få et bedre grunnlag for å lære seg å lese og skrive
-Få et bedre selvbilde

Trykk her for mer informasjon!